Bmi bij ouderen

Weight loss in the elderly: cause or effect of poor health? Am j clin Nutr 1997;66:737-8. Launer lj, harris t, rumpel c, madans. Body mass index, weight change and risk of mobility disability in middle-aged and older women. Langlois ja, mussolino me, visser m, looker ac, harris t, madans. Weight loss from maximum body weight among middle-aged and older white women and the risk of hip fracture: the nhanes i epidemiologic follow-up study. Cornoni-huntley jc, harris tb, everett df, albanes d, micozzi ms, miles tp, feldman.

Height at age 40. Height at age 25 me me me me 1 More information about the lasa data collection waves is available here. 2Bbaseline second cohort; 3Bbaseline third cohort; MBmigrants: baseline first cohort (in preparation) Medata collected in gray medical interview Tel-respdata collected in telephone interview with respondent 2 For the formulation of the questions asked to the migrant cohort see questionnaires lasa160 weight history Information was obtained. Based on this question, a distinction can be made between voluntary and involuntary weight change (also called intentional and unintentional weight change) in the past 6 months. Voluntary weight change can be due to diet or physical activity, while involuntary weight change may be the result of disease, social factors, or unknown reasons (for review, see 10). Height history vertebral fractures generally cause a decline in height. Height loss since age 25 (the age at which maximum height is reached) or age 40 can therefore be used as a crude indicator of osteoporosis. Previous use in lasa persons with one or more vertebral deformities in 1995/1996 were more likely to have experienced a height loss greater than 5 cm since age 40 (11). The relationship of body weight change since age 40 with hip bone mineral density, total body fat mass, and appendicular skeletal muscle mass (measured in 1995/1996) has also been investigated (12). More recently, the relationship between lifestyle (including bmi) and decline in functional performance has been examined using a lifecycle approach (13,14). Finally, recent weight loss has also been used to identify undernutrition (15).

me me me me me me me tel-resp Long-term. Highest weight in life me me. Age at highest weight me me. Weight at age 25 me me me. Weight at age 40 me me me. Lowest weight after age 25.
bmi bij ouderen

Hardloopkleding fijner hardlopen met de beste


However, recalled weights tend to be influenced by current weight and cognitive status (9). Questionnaires, self-reported history of weight and height was obtained at the lasa medical interviews and in wave i also at the telephone interview with respondent. Lasab160 / lasac160 / lasad160 / lasae160 / las2B160 / lasaf160 / lasag160 / lasah160 / las3B160 / lasmb160 / lasai160 (medical care interview,. Dutch lasai714 (telephone interview with respondent,. Dutch variable information, lasab160 / lasac160 / lasad160 / lasae160 / las2B160 / lasaf160 / lasag160 / lasah160 / las3B160 / lasmb160 (not yet available) / lasai160 ( pdf lasai714 (pdf, in preparation an overview of the variables is shown in the table below. Availability of information per wave. B c, d E 2B f g, h 3B mb i short-term.

Bmi meter - dietCetera


Crohn galsteen, hernia incarcerata) Darm onsteking overig (colitis, ibs) Gynaecologisch (eug, steeldraai, ovariumcyste, pid) Hernia incarcerata mesenteriaal ischemie (trombose, angina abdominale) Lymfadenitis mesenterica torsie (testis of ovarium) Vanuit heup Acute buikpijn flank renaal/urologisch nefrolithiasis infect (pyelonefritis, glomerulonefritis) nierinfarct uretraobstructie galblaas/galwegen (rechter flank) Milt (splenomegalie, miltinfarct/ruptuur). A angina abdominalis tumoren/metastasen maag (lokale druk of doorgroei) pancreas (lokale druk of doorgroei) colon (lokale druk of doorgroei) levermetastasen (kapselrekking) overige oorzaken prikkelbare darmsyndroom motiliteitsstoornissen oorzaken in de buikwand porfyrie (zeldzaam) vasculitis (zeldzaam) gynaecologisch,. Alarmsymptomen Peritoneale prikkeling Hoge koorts Bloed bij ontlasting Aandachtspunten anamnese Acuut begin met koorts en bewegingspijn: denk aan acute onsteking Per-acuut begin met shock en heftig pijn: denk aan perforatie langer bestaande klachten met wisselend beloop: ulcus pepticum of spastisch colon maagperforatie kan zich voordoen. Mesenteriale trombose en ischemische colitis: meestal oudere leeftijd, acute buikpijn, predisponerende factoren zijn atherosclerose, diabetes, atriumfibrilleren, roken. Buik zet meestal op koorts. BIj ischemische colitis ook bloederige diarree. Miltinfarct bij personen met pre-existente grote milt (chronisch lymfatische of myeloïde leukemie, myelofibrose) of bij polycythaemia vera. Miltruptuur kan voorkom in beloop mononucleosis infectiosa, sepsis en na trauma.

Prolactinoom lactatie medicamenteus . A antipsychotica, antidepressiva, tot 2jr na prikpil Alarmsymptomen hoofdpijn, visusstoornissen en/of melkproductie: prolactinoom Aandachtspunten anamnese vooralsnog geen. Terug Bewustzijnsverlies metabole stoornissen en intoxicaties o cold hypoglycemie o ketoacidose o nierinsufficientie o leverinsufficientie o hypothyreoïdie o intoxicatie (opiaten, slaapmiddelen, alcohol, etc) neurologisch o cva, subduraal hematoom, subarachnoïdale bloeding o meningitis/encephalitis o epilepsie o trauma o tumor cardiovasculair: shock (myocardinfarct, bloedverlies, etc). Door hypotensie, vaatverwijders, autonome disfunctie) o Vasovagaal o Situationeel (mictie, defecatie, slikken, hoesten, na maaltijd bij ouderen) o overgevoeligheid sinus caroticus Cardiovasculair o ritme- en geleidingsstoornissen o aortastenose o overige (o.a. Longembolie, myxoom, myocard infarct, tamponade, aortadissectie, disfunctioneren pacemaker) neurologisch o epileptisch insult o (vertebrobasilaire tia) (zelden wegraking) o (subarachnoidale bloeding) Metabool: hypoglycemie Psychiatrisch (o.a. Hyperventilatie, conversie etc) Alarmsymptomen Bedreiging vitale functies Onderliggende hartziekte Plotse hartdood in familie 40jr Syncope bij inspanning - aortastenose aandachtspunten anamnese misselijkheid, braken, zweten, koud en vermoeid gevoel voorafgaand aan syncope - vasovagaal syncope in omgeving met veel mensen,. vasovagaal Bleek tijdens en na syncope?

vasovagaal syncope 1h na de maaltijd? postprandiale hypotensie diabetes, alcoholisme of chronisch nierfalen? autonome disfunctie ernstige diarree, braken, polyurie - volume depletie Cardiale voorgeschiedenis, familiehistorie plotse hartdood, syncope uitgelokt door inspanning, palpitaties voorafgaand aan syncope - cardiale oorzaak Bewustzijnsverlies in liggende positie - arrythmieën Bewustzijnsverlies bij houdingsveranderingen - myxoom of thrombus Epilepsie. Oesophagits Pancreatitis Aneurysma krultang hernia diafragmatica cardiaal: myocard infarct, pericardeffusie gastric outlet obstruction Mesenteriale trombose Acute buikpijn rob appendicitis Darm obstructie (o.a streng, invaginatie, volvulus, coprostase, tumor, stenose (o.a. Crohn galsteen, hernia incarcerata) Darm onsteking overig (colitis, ibs) Gynaecologisch (eug, steeldraai, ovariumcyste, pid) Hernia incarcerata mesenteriaal ischemie (trombose, angina abdominale) Lymfadenitis mesenterica torsie (testis of ovarium) Vanuit heup Acute buikpijn lob diverticulitis Darm obstructie (o.a streng, invaginatie, volvulus, coprostase, tumor, stenose (o.a.

Overgewicht bij ouderen - zuivel en gezondheid


In mond en vingers: Rendu-Osler. Strekzijde knieen/ellebogen: Henoch Schonlein Lymfeklierzwelling en splenomegalie: trombocytopenie agv hematologische aandoening terug Allergie/anafylaxie normale reactie: roodheid, zwelling, pijn Large local: forse zwelling rond steek, in loop 24h steeds groter (soms hele arm etc houdt tot 1wk aan. Systeemreactie: klachten op afstand van steek, variërend van huidsymptomen tot shock, jeuk, urticaria, oedeem, misselijkheid, braken, pob, buikpijn, stridor, dyspnoe. Voedselallergie veelvoorkomend: kippeneiwit, melk, kabeljauw, tarwe, pinda, soja daarnaast ook vaak: hazelnoot, cashewnoot, sesamzaad, kiwi, tomaat Inhalatieallergie. Huisstofmijt, hond, kat, graspollen, boompollen Urticaria geneesmiddelen voeding (oa schelpdieren, vis, aardbeien, eieren, noten, chocolade, melk, pina, specerijen, wijn, bier, likeur, drop) Infecties (oa roodvonk) Insectenbeten Fysische factoren (dermografie, warmte, koude, druk) Ideopathisch (95) Alarmsymptomen Systeemreactie angioedeem Aandachtspunten anamnese large local: niet gevaarlijk, tx geruststellen. Tx alleen urticaria: antihistaminicum. .

Tx alleen maagdarmklachten: antihistaminicum. . Tx beide: adrenaline overwegen. . Tx duidelijke dyspnoe of shock: adrenaline; indien pt bètablokker gebruikt evt glucagon bijgeven. Bij systeemreactei bij nieuwe steek vrijwel nooit erger dan 1e keer, incidenteel wel; daarom iedereen met systeemreactie naar allergoloog. Optie epipen; immunoTx 3-5jr sc injecties, na 6wk al geen epipen meer nodig. Terug Vaginaal (alleen bij primaire amennorroe)   anatomische afwijkingen (congenitaal, chromosomaal) Uterien   zwangerschap verklevingen agv syndroom. Ashermann ovarieel   overgang pco hormoonproducerend ovariumcarcinoom Centraal (hypofyse/hypothalamus)   functioneel stress / belastende levensgebeurtenissen langdurige e/o extreme inspanning of gewichtsschommelingen anorexia onverklaard functioneel   chronische aandoeningen (dm, schildklier, cushing) centrale laesies/tumoren,.

Bmi betrouwbaar voor ouderen?

Alarmsymptomen veel bloedverlies Behoudens geringe klachten. Bekend Ascal en/of coumarinegebrek altijd onderliggende oorzaak opsporen. Aandachtspunten anamnese Aangeboren afwijkingen vaak op jonge leeftijd in familie: Rendu Osler, von Willebrand, hemofilie voorheen geen abnormaal bloedverlies bij tandartsingrepen baby en tonsilectomieën? verworven Bloedingen huid en slijmvliezen wijzen meer op trombocytaire aandoeningen dan op stollingsstoornis. BIj appelciderazijn stollingsstoornis vaak dieper in subcutane weefsel, spieren of gewrichten. Petechieën: vasculaire of trombocytaire aandoening. Indien palpabel dan vasculitis.

bmi bij ouderen

bond moyson - west-Vlaanderen

Misselijkheid en braken 21, moeheid 22, mondaandoeningen. Nachtzweten 25, nekpijn 26, obstipatie 26, oogklachten. Pijn in de benen 29, pijn op de borst 30, rectaal bloedverlies. Slik- sulfate en passageklachten 31, spierzwakte 32, tinnitus. Vaginaal bloedverlies 33, voetklachten 33, zwelling in de hals 36 (Sjabloon) 36, kwetsbare bloedvaten (zelden) vasculitiden,. Ziekte van Rendu-Osler, henoch-Schonlein syndroom van Cushing. Trombocytaire aandoeningen (mn vertraagde hemostase) trombocytopenie (o.a. Itp, ttp, geneesmiddelen, maligniteit) trombocytopathie ziekte van Von Willebrand aspirine uremie stollingsstoornissen (normale hemostase, daarna nabloeden) primaire deficiente stollingsfactoren: hemofilie, ziekte van Von Willebrand vitamine k gebrek leverinsufficientie coumarinen NB: bij kinderen ook kindermishandeling.

Erics differentiaal diagnoses, laatst bijgewerkt isclaimer, index, abnormale bloedingsneiging 2, allergische aandoeningen en urticaria. Amennorroe 3, bewusteloosheid en syncope 4, buikpijn. Diarree 7, dorst en polyurie 7, duizeligheid. Dyspnoe 9, enkeloedeem 9, gewichtsverandering caviar 10, gewrichtsklachten. Hartkloppingen 12, haematemesis en melaena 13, heamoptoe. Hoesten 14, hoofdpijn 14, hypertensie 16, icterus. Jeuk 17, koorts 18, mamma-afwijkingen 19, mictieklachten.

Bmi, kennisplein Zorg voor Beter

Your name, email, what is the issue? Marjolein Visser, background, weight change in older persons is an important indicator of health status (1). In older persons, dames weight loss is associated with a greater risk for mobility disability (2) and hip fracture risk (3). Weight loss since maximum lifetime weight or since middle-age is a risk factor for all-cause mortality risk, independent of current weight (4-5). In middle-aged persons, weight gain since age 18 is an important predictor of chd risk (6). Although weight at young age is highly correlated with weight at older age (7 recall of height and weight has been shown to contribute useful information independent of current weight status (8). A validation study among 650 elderly men and women aged 62-100 years showed a correlation coefficient.822 between reported and measured weight (28-year recall).

Bmi bij ouderen
Rated 4/5 based on 464 reviews
Recensies voor het bericht bmi bij ouderen

 1. Etyfe hij schrijft:

  Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dagelijks een half uur te bewegen en minimaal een keer in de week te gaan sporten. Vul je geslacht in, eventueel als je minderjarig bent je leeftijd, je gewicht en je lengte. Benieuwd naar je bmi wanneer je zwanger bent of wil je er aan de hand van de formule regelmatig voor zorgen dat je een berekening kunt maken? Bereken je bmi, geslacht.

 2. Ylapyna hij schrijft:

  Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief gezond Online. Vul jouw geslacht, leeftijd, gewicht en lengte in om een zo nauwkeurig mogelijk bmi te krijgen. Dit is nog nooit zo eenvoudig geweest. Psychologische problemen, zoals angst, depressie, verdriet.

 3. Uvaxa hij schrijft:

  Het wordt echter vervelend wanneer je van een situatie van overgewicht toe lijkt te gaan naar een situatie van ernstig overgewicht. Dan is het tevens van belang om aan te geven wanneer je uitgerekend bent. Wellicht ben je erg lang en niet zo zwaar of heb je een erg laag gewicht.

 4. Dasipil hij schrijft:

  De bmi geeft een goede indruk of je een gezond gewicht hebt voor mensen tussen de 2 en 70 jaar met een normale lichaamsbouw. Alleen op die manier is het mogelijk om tijdig in actie te komen en hier iets aan te doen. Senioren verliezen ongeveer een halve kilogram spier per jaar, maar hun vetpercentage neemt intussen met ongeveer én procent toe. Er is in dat geval sprake van ernstig ondergewicht, het is van belang om direct hulp te zoeken.

 5. Ukulypi hij schrijft:

  Uiteraard heb je bij een paar kilos teveel niet meteen last van obesitas en leidt ondergewicht niet meteen tot annorexia, al is het wel van belang om de grenzen in de gaten te houden. Ervan uitgaande dat je geen (top) sporter bent met een grote spiermassa. Risico op ondervoeding, onbedoeld gewichtsverlies 5 tot 10 (3 tot 6 kilo) in het afgelopen half jaar 3 dagen (vrijwel) niet gegeten 1 week minder dan normaal gegeten. Daarnaast is beweging een essentieel onderdeel van de behandeling om de spiermassa te behouden.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: